Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Mezinárodní systém certifikace biomasy a biopaliv (ISCC) poskytovaný společností SGS vám nabízí mezinárodní, praktický a transparentní systém certifikace biomasy a bioenergie.

Výroba energie a paliv z biomasy představuje nový přístup v oblasti zajištění celosvětových zdrojů energie a paliv pro budoucnost. EU za účelem podchycení tohoto nového trhu vytvořila pro všechny své členské státy závazná kritéria udržitelné výroby a zpracování biomasy ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (směrnice RED). Systém ISCC je moderní program a první uznávaný plán v oblasti certifikace biomasy a bioenergie.

Celosvětový program a koncepce ISCC byly v pilotní fázi pečlivě vyvinuty, testovány a ověřeny evropskými a německými úřady. Tento program je založen na zkušenostech, je účinný a efektivní, a zároveň řeší záležitosti sociální udržitelnosti.

Program ISCC lze použít pro všechny typy biomasy a výrobcům umožňuje vyjádřit zodpovědnost v oblasti:

  • snižování emisí skleníkových plynů (GHG);
  • udržitelného využití půdy;
  • ochrany přírodních biosfér;
  • zvyšování sociální udržitelnosti.

Program ISCC PLUS nabízí možnost rozšířit certifikaci udržitelnosti na potraviny, krmiva, technické/chemické a jiné aplikace využívající bionergii (např. pevná biomasa).

Výhody certifikace

Naše celosvětová síť kvalifikovaných auditorů provádí kontroly a poskytuje certifikaci biomasy pro výrobu biopaliv a bioenergie na všech úrovních dodavatelského řetězce. Certifikace udržitelnosti je nezbytná při posílení pozice vašeho trhu. Pokrýváme všechny fáze spotřebitelského řetězce počínaje farmáři a obchodníky v oblasti zemědělské výroby přes lisovny oleje, cukrovary, výrobce bionafty a etanolu, až po obchodníky s biopalivy a nezávislé sklady.

Služby společnosti SGS poskytují prostřednictvím certifikace ISCC Plus výrobcům, zpracovatelům prodejcům a obchodním značkám nové a alternativní způsoby projevu svého závazku v oblasti udržitelného řízení jejich dodavatelských řetězců.

Certifikace ISCC usnadňuje jak národní, tak mezinárodní obchod a otevírá dveře zvýšenému tržnímu potenciálu.

Obraťte se na nás ještě dnes a zjistěte, jak můžeme podpořit vaši společnost v oblasti biomasy.