Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Skupina společností SGS bere vážně zabezpečení a soukromý charakter svých kontaktů, o kterých získává informace. Účelem této politiky je, abychom vám popsali informace, které o vás můžeme mít, vysvětlili vám, na co je používáme, a vaše práva v této oblasti. Když navštívíte webové stránky jakékoli společnosti ze skupiny SGS, přijímáte postupy popsané v této Politice na ochranu soukromí.

Jaké informace shromažďujeme?

Obecně platí, že můžete přistupovat a číst jakoukoli webovou stránku SGS, aniž byste museli o sobě poskytovat nebo uvádět jakékoli osobní informace.

Abychom vám však mohli poskytovat lepší produkty nebo služby, na některých webových stránkách společností ze skupiny SGS od vás můžeme požadovat jeden nebo oba typy následujících informací: Osobně identifikovatelné informace a informace, které nejsou osobně identifikovatelné.

Osobně identifikovatelné informace jsou informace, které nám umožňují zjistit o vás konkrétní údaje. Osobní informace jsou vyžadovány, když si objednáváte službu, registrujete účet a posíláte nám zpětnou vazbu. Mezi tyto informace může například patřit vaše jméno, adresa (pro fakturaci i registrovaná adresa), e-mail, průmyslové odvětví, údaje o produktu a kreditní karta nebo jiné platební informace. Tyto informace mohou být uchovávány v naší databázi kontaktů nebo ve správní databázi buď v důsledku práce, kterou jsme pro vás vykonali či vykonáváme, nebo protože si myslíme, že budete mít zájem získávat od nás materiály o našem podnikání a službách. To nám umožňuje účinně řídit vztah s vámi, zlepšovat naše webové stránky a služby, které vám nabízíme, a určovat cílové položky, o které byste mohli mít zájem a které bychom vám mohli zasílat.

Informace, které nejsou osobně identifikovatelné, jsou pouze informace statistické povahy a samy o sobě neidentifikují konkrétní osobu nebo subjekt a závisí na typu vaší návštěvy na webových stránkách společnosti SGS. Mezi tyto informace může například patřit doména, ze které vstupujete na internet, datum a čas vašeho přístupu na webovou stránku SGS a internetová adresa webové stránky, ze které jste přímo vstoupili na webovou stránku SGS. Tyto informace jsou používány v souhrnné formě s cílem zajistit, aby webové stránky společností ze skupiny SGS byly pro uživatele užitečnější a atraktivnější.

"Na některých stránkách tohoto webu mohou být také používány nástroje HotJar a Feedback. Služba HotJar nám pomáhá analyzovat, jak návštěvníci využívají naše weby. Odhaluje online chování návštěvníků našich webů a poskytuje nám o nich zpětnou vazbu. Spojením nástrojů A) analýzy a B) zpětné vazby nám Hotjar poskytuje obecný obrázek, jak zlepšit výkon našich webů i přínosy pro návštěvníky. Prostřednictvím HotJar neshromažďujeme žádné osobní identifikovatelné informace, ani je do této služby nepřenášíme. U některých návštěvníků a na některých webech využíváme službu HotJar pouze pro záznam takových informací, jako jsou prokliky myší, pohyby myší, aktivity rolování na stránkách a informační text jiného než osobního identifikovatelného charakteru, který na některé naše weby napíšete, a to vše zcela anonymně. Do služby HotJAr jsou posílány informace o prohlížeči (typu, verzi, velikosti obrazovky atd.), základní informace o uživateli (IP adresa, jazyk, časové pásmo) a údaje o pohybech myší, proklicích, akcích rolování a úhozech na klávesnici. Nejsou zasílány žádné osobní údaje. Hotjar využívá různé služby hostované třetími stranami, jako je Google Analytics a Optimizely. Tyto služby mohou shromažďovat informace , které posílá váš prohlížeč v rámci požadavku na webovou stránku, jako jsou cookies nebo požadavek na vaši IP adresu. Informace o způsobu shromažďování a použití vašich informací ze strany Google Analytics a Optimizely naleznete v jejich politikách na ochranu soukromí. Znaky uváděné v polích pro hesla a v polích označených jako "citlivá" nejsou nikdy zaznamenávány, ani zasílány po síti. Podrobnější informace naleznete v Politice na ochranu soukromí na adrese https://www.hotjar.com/privacy. Službu HotJar můžete deaktivovat na adrese https://www.hotjar.com/opt-out.”

Sdílí společnost SGS informace, které obdrží?

Informace o našich klientech jsou důležitou součástí našeho podnikání a společnost SGS je neprodává jiným společnostem. Osobně identifikovatelné informace sdílíme pouze způsobem uvedeným níže:

  1. přenosem do jiných společností ze skupiny SGS, kde jsou potřebné pro účely, pro které jste tyto informace poskytli; poskytnutím údajů na jakékoli webové stránce společnosti ze skupiny SGS poskytujete výslovný souhlas s přeshraničním přenosem těchto údajů;
  2. přenosem zprostředkovatelům třetích stran a subdodavatelům, kteří jménem SGS vykonávají určité funkce, např. vyzvedávání a doručování vzorků, provádění objednávek inspekce, zasílání e-mailů, odstraňování opakujících se informací ze seznamů klientů, analyzování dat a zpracovávání plateb kreditními kartami. Tyto strany mají přístup k těmto informacím pouze v míře nezbytné k vykonávání jejich funkcí a nesmí je využívat k jiným účelům.
  3. Pokud má společnost SGS podle svého výhradního uvážení za to, že je rozumné např. pro vyhovění zákonů, předpisů nebo žádostí o informace ze strany států či právních subjektů poskytnout informace, může tak učinit. Jedná se o informace nezbytné pro identifikaci, kontaktování nebo obžalobu osoby, která porušila naše Podmínky přístupu nebo jiné podmínky a pravidla nebo může jinak chránit skupinu společností SGS.

Jak společnost SGS chrání vaše informace?

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k informacím, které jste nám poskytli, používáme přísné postupy pro uchovávání a poskytování těchto informací. Webové stránky společnosti SGS však obsahují odkazy na jiné stránky. SGS nekontroluje tyto další internetové stránky a není odpovědná za jejich postupy ochrany soukromí, ani za jejich obsah.

"Cookies" a jak je používá společnost SGS

Vaše práva

S ohledem na informace, které o vás naše společnost může uchovávat, nás můžete požádat, abychom vám poskytli seznam a popis těchto informací, abychom opravili nepřesnosti nebo nám níže uvedeným způsobem můžete oznámit, že nesouhlasíte s dalším využíváním těchto informací.

Uvítáme také vaše otázky a připomínky k naší politice na ochranu údajů.

Jak nás kontaktovat?

Kdykoli jedním z níže uvedených způsobů:

(i) zasláním e-mailu

(ii) zasláním faxu: + 41 22 739 98 61

(iii) písemně: SGS Société Générale de Surveillance SA, 1, place des Alpes, P.O. Box 2152, CH-1211 Geneva 1, Switzerland.

(iv) telefonem: + 41 22 739 91 11


Naše společnost se neustále snaží zlepšovat své služby zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům.


Stránka byla naposledy změněna dne 05. únor 2016