Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Udržitelnost

Kategorie

Maximalizovat menuMaximalizovat menu

Maximalizovat menuMaximalizovat menuDomůUdržitelnostSpolečenská udržitelnostAudit, poskytování osvědčení a ověřováníAudity sociální odpovědnostiProgram BSCI

Související odkazy

Program BSCI

Jako akreditovaná auditorská společnost pro program Iniciativy sociálního vyhovění podniků (BSCI) vám můžeme pomoci monitorovat vyhovění a výkon vaší dodavatelské sítě podle požadavků kodexu chování BSCI .

BSCI je evropský sociální monitorovací systém pro etický nákup, který zavedlo obchodní sdružení (FTA) z Bruselu. BSCI vychází z pracovních norem ILO (Mezinárodní organizace práce) a podporuje nepřetržité zlepšování sociálního výkonu dodavatelů. Jeho hlavním cílem je certifikace podle norem typu SA 8000 nebo jejich ekvivalentů a podpora udržitelných pracovních podmínek v továrnách na celém světě.

Kodex chování BSCI zahrnuje tyto oblasti:

 • vyhovění právním předpisům,
 • pracovní dobu,
 • odměňování,
 • zákaz dětské práce,
 • zákaz otrocké práce a disciplinárních opatření,
 • svobodu sdružování a právno kolektivního vyjednávání,
 • zákaz všech forem diskriminace,
 • bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti,
 • systémy řízení,
 • otázky ochrany životního prostředí a bezpečnosti.

Struktura systému hodnocení BSCI

Hodnocení BSCI, které provádíme, se skládá ze tří samostatných prvků:

 • Část A - Záznam hlavních dat: Záznam podnikatelských a hlavních dat vašeho dodavatele (dodavatelů)
 • Část B - audit BSCI: Záznam a hodnocení vyhovění minimálním sociálním a ekologickým požadavkům. Provedení nápravných opatření, která vyplynula z části B, je povinné.
 • Část C - Záznam a posouzení osvědčených postupů pro daný průmysl: Část C auditu je povinná, ale provedení nápravných opatření, která vyplynula z části C, je doborovolné.

V případě, kdy počáteční audit určí závažné problémy, může být třeba, aby před tím, než zajistíme opětovný audit, byly tyto problémy řešeny a vyřešeny pomocí nápravných opatření.

Máme zkušenosti s prováděním tisíců auditů podle BSCI a využíváme zvláštního produktového manažera, abychom zajistili jednotnost auditu ve všech zemích. Naše globální síť auditorů zajišťuje rychlou a nákladově efektivní odpověď ve většině hlavních oblastí výroby. Kromě toho můžeme zajistit manažery pro hlavní zákazníky, kteří se budou speciálně zabývat podporou velkých programů, ve kterých členové BSCI usilují o monitorování dodavatelských řetězců z hlediska požadavků BSCI.

Zjistěte si více informací o tom, jak vám a vašim dodavatelům můžeme pomoci udržovat vyhovění kodexu chování BSCI.

Napište nám e-mail
Supply Chain ManagementSupply Chain ManagementEnsure the effectiveness of your programs with SGS ...

Kontaktní

SGS CZECH REPUBLIC S.R.O.

 • K Hájům 1233/2
  Praha, 155 00
  Česká republika
 • t   +420 234 708 111
 • f   +420 234 708 100
 • e   Napište nám e-mail

E-odběr

Zaregistrujte se pro odběr publikací společnosti SGS a bulletinů ze svého regionu i celého světa.

Adresář kanceláří

Kanceláře a laboratoře společnosti SGS naleznete po celém světě díky mapovému vyhledávači našich poboček.Czech Republic map
Schránka zobrazující umístění kanceláří