Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Veřejný sektor

Kategorie

Maximalizovat menuMaximalizovat menu

Maximalizovat menuMaximalizovat menuDomůVeřejný sektor

Související odkazy

Přehled

Naše portfolio inovativních služeb pro vlády, mezinárodní instituce a partnerské organizace ve veřejném i privátním sektoru zahrnuje množství rozmanitých řešení založených na ověřování a technologii. Posuzujeme shodu se zákonnými požadavky, posilujeme vládní zisky, usnadňujeme obchod, podporujeme výkonnost a propagujeme správné řízení zároveň s udržitelným rozvojem.

Veřejný sektor: Služby společnosti SGS pro vysoce kvalitní řešení.

Kdokoliv jste, jakékoliv je vaše podnikání, téměř každý den se setkáváte s oblastí veřejného sektoru, infrastruktury a legislativy. Ať provozujete činnost na národní, oblastní, či místní úrovni, spolupráce se společností SGS vám pomáhá zvýšit výkonnost vaší společnosti a vylepšit nabídku služeb pro koncové uživatele a spotřebitele z veřejného sektoru.

Globálně nabízíme komplexní řadu služeb, jež pomáhají vládám, institucím a státní správě plnit jejich sliby veřejnosti. Pracujte s námi na zlepšení vašich služeb a zkušeností spotřebitelů, stejně jako na redukci nákladů, časových plánů a nevyřízených objednávek.

Naše inovativní a komplexní služby jsou zakázkově přizpůsobené, aby vyhovovaly vašim požadavkům. Nemůžeme veřejnou správu nahradit, ale můžeme ji vylepšovat a pomáhat k posílení existujících zásad a postupů, ať už samostatně, nebo jako součást většího balíčku. Naše odbornost v oblasti státní správy zahrnuje:

hraniční kontroly: Naše odbornost v oblasti ochrany veřejnosti prostřednictvím hraniční kontroly je vysoce ceněna. Po celém světě jsme instalovali skenery a vyškolili pracovníky, aby je obsluhovali výkonně a efektivně. Navíc vám můžeme pomoci s řízením rizik v přístavech, na letištích i na pozemních hranicích. Po realizaci zakázky mohou naši odborníci i nadále hodnotit kvalitu služeb, provádět audity a certifikace podle široké škály mezinárodně uznávaných systémů.

elektronická státní správa: Systémy založené na papírových dokladech jsou v rostoucí míře nahrazovány elektronickými, online řešeními. Naše řešení elektronické státní správy se dotýkají téměř každého aspektu každodenního života. Finanční služby zahrnují oblast od systémů výběru tuzemských daní i daní z obratu po kontrolu výměny zahraničních měn (CEPECS). Ale pro usnadnění mezinárodního obchodu také provozujeme systémy celní správy, služby oceňování jako ValiTrade a ValuNet, nástroje pro sledování jako TransitNet a NGO benchmarking. Pomáháme zjednodušit váš obchod pro miliony lidí na celém světě.

kvalita, ochrana zdraví, bezpečnost a životní prostředí (QHSE): Koncoví uživatelé, široká veřejnost a zainteresované subjekty potřebují vidět, jak jsou opatření QHSE realizována a sledována v každodenním životě vaší organizace a v jejích činnostech. Máme široký sortiment systémů řízení kvality a řešení ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, který má vyhovět vašim potřebám - široce certifikovaný dle mezinárodně uznávaných norem (ISO, atd.) Můžeme vám nejen pomáhat zlepšit životy lidí a ekonomický růst, ale také vám můžeme poskytnout důkaz.

silniční bezpečnost & správa vozidel: Zlepšování silniční bezpečnosti chrání uživatele dopravy tím, že nabízí všechno od kalibrace přístrojů k prosazování zákona (jako rychlostní kamery) po inspekce vozidel, správu dat a reporting, řidičské zkoušky a registrace vozidel. Naše řešení silniční bezpečnosti se také rozšiřují do realizace a řízení dopravního systému a do homologace světelné dopravní signalizace (zkoušky typů).

S mezinárodní sítí odborníků, kanceláří a laboratoří máme schopnosti a znalosti pro řešení komplexních úkolů. Zjistěte více o našich komplexních řešeních.

 

Kontaktní

SGS CZECH REPUBLIC S.R.O.

  • K Hájům 1233/2
    Praha, 155 00
    Česká republika
  • t   +420 234 708 111
  • f   +420 234 708 100
  • e   Napište nám e-mail

E-odběr

Zaregistrujte se pro odběr publikací společnosti SGS a bulletinů ze svého regionu i celého světa.

Adresář kanceláří

Kanceláře a laboratoře společnosti SGS naleznete po celém světě díky mapovému vyhledávači našich poboček.Czech Republic map
Schránka zobrazující umístění kanceláří