Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Shoda a Integrita

Oznámit porušení čestnosti

Zaměstnanci a externí strany se vyzývají, aby upozornili na jakékoli obavy nebo podezření týkající se porušování tohoto kodexu a podali o něm zprávu. Zaručujeme, že nikdo nebude postižen jakoukoli formou odplaty nebo negativními důsledky vyplývajícími z toho, že vyhledal radu v oblasti porušování kodexu nebo ho oznámil.

Pokud mají zaměstnanci pochybnosti o významu kodexu nebo jeho uplatňování v konkrétních situacích, měli by se obrátit na svého nadřízeného nebo manažera, útvar lidských zdrojů nebo právní útvar naší společnosti. Zaměstnanci mohou také projednat jakoukoli věc týkající se kodexu s interními auditory.

Pokud není vhodné nebo možné, aby se zaměstnanec obrátil se svojí obavou na vedení v jeho pracovní oblasti, je vždy možné kontaktovat vedoucího pracovníka pro vyhovění společnosti SGS. Zaměstnanci, kteří se dozvědí o porušení kodexu nebo mají podezření na jeho porušení, se vyzývají, aby o něm podali zprávu vedoucímu pracovníkovi pro vyhovění společnosti SGS.

Pro získání rady v případě podezření na porušení kodexu nebo pro jeho oznámení mohou zaměstnanci a externí strany využít linku podpory v oblasti čestnosti. Nebo je možné zaslat písemné oznámení elektronicky nebo faxem, e-mailem či poštou.

Tým pro vyhovění však bude projednávat a řešit pouze skutečné stížnosti: údajné nedodržení slibu, obchodní stížnosti, stížnosti, které se netýkají otázek čestnosti, a obchodní dotazy. Obecné problémy týkající se vedení, konkrétní záležitosti týkající se manažerů, které nesouvisejí s porušením kodexu, a spory o plat by měly být řešeny ve vaší zemi, buď prostřednictvím vašeho nadřízeného nebo manažera či prostřednictvím týmu lidských zdrojů. Pokud si nejste jistí, jak oznámit porušení, měli byste vytvořit oznámení za pomoci pokynů, které jsou k dispozici.

Jestliže chcete oznámit podezření na porušení kodexu, můžete zavolat na linku podpory v oblasti čestnosti, podat písemné oznámení pomocí internetu nebo poslat oznámení faxem, e-mailem či poštou.

 
OZNÁMIT PORUŠENÍ INTEGRITY
Vyplňte a odešlete písemnou zprávu online včetně všech podrobností pro účely dalšího šetření.
VOLEJTE INTEGRITY LINKU
SGS Integrity linka je provozována nezávislou společností. Pro zajištění důvěrnosti nejsou hovory nahrávány.
VOLEJTE
Hovory jsou přijímány v angličtině 24/7 vyškolenými odborníky, k dispozici jsou také tlumočníci. Integirty linka je přímá s dvoustupňovou volbou:
Krok 1
Vytočte AT & T přístupový kód země, ze které voláte.
Krok 2
Po vyslechnutí pozdravu AT & T vytočte, prosím, číslo
888-475-6847
Můžete si také přečíst naše detailní instrukce pro volání.
Pro země, které nemají kontaktní číslo, prosím, vyplňte kompletní zprávu o porušení integrity.
POKYNY PRO VOLÁNÍ NA LINKY "PŘÍMÉHO PŘÍSTUPU"
Číslo podpory, které voláte, je nastaveno jako bezplatné mezinárodní volání prostřednictvím služby přímého přístupu společnosti AT&T.Pro využití této služby vytočíte nejdříve přístupové číslo společnosti AT&T, které je specifické pro zemi, ze které voláte. Pomocí tohoto čísla se spojíte s ústřednou společnosti AT&T ve Spojených státech amerických. Uslyšíte hudbu a charakteristické hlášení společnosti AT&T. Poté, co uslyšíte tento tón, vytočíte číslo podpory a společnost AT&T vás spojí s globálním oddělením Compliance.


Následuje soubor podrobných pokynů pro volání na linky podpory nastavené na mezinárodní přímý přístup společnosti AT&T.
 1. Krok 1: Volejte z "pevné linky" umožňující mezinárodní volání (nikoli z mobilního telefonu). Na telefonu, ze kterého voláte, nastavte vše potřebné pro získání volné linky, a vytočte číslo pro místní volání.
 2. Krok 2: Vytočte číslo přímého přístupu společnosti AT&T pro zemi, ze které voláte. Nevytáčejte žádná předčíslí nebo jiná čísla. ŽÁDNÝ KÓD ZEMĚ a ŽÁDNÝ KÓD OBCE.
 3. Krok 3: Uslyšíte tón a hlasovou nahrávku, "AT&T."* Poté, co uslyšíte tento tón, vytočte desetimístné číslo podpory vaší společnosti. Nevytáčejte žádná předčíslí nebo jiná čísla
 4. Krok 4: Budete spojeni s globálním oddělením Compliance. Uslyšíte nahrávku pozdravu a budete požádáni, abyste vybrali jazyk, kterým chcete hovořit, a poté uslyšíte nahrávku vysvětlení účelu této linky. Zvolíte-li jiný jazyk než angličtinu, globální oddělení Compliance zajistí konferenční tlumočení, aby vám pomohl s vaším voláním. Buďte, prosím, trpěliví, protože zajištění konferenčního tlumočení může trvat několik minut. Při čekání uslyšíte hudbu.
 5. Krok 5: Specialista komunikace z globálního oddělení Compliance přijme vaše volání a představí se. Účastní-li se volání tlumočník, pozdraví vás ve vašem jazyce a vysvětlí, že je na lince, aby pomohl nebo pomohla specialistovi komunikace se zjištěním vašich informací.

*Poznámka: V některých zemích nebo v případě některých telefonických systémů může vaše volání přijmout v kroku 3 operátor společnosti AT&T. Volající může operátorovi sdělit číslo etické podpory nebo jej vytočit na telefonu. Jestliže operátor řekne, že pro volání na číslo etické podpory je potřebné číslo volací nebo kreditní karty, znamená to, že toto číslo není ve společnosti AT&T správně nastaveno.

Kontaktní

SGS CZECH REPUBLIC S.R.O.

 • K Hájům 1233/2
  Praha, 155 00
  Česká republika
 • t   +420 234 708 111
 • f   +420 234 708 100
 • e   Napište nám e-mail

E-odběr

Zaregistrujte se pro odběr publikací společnosti SGS a bulletinů ze svého regionu i celého světa.

Adresář kanceláří

Kanceláře a laboratoře společnosti SGS naleznete po celém světě díky mapovému vyhledávači našich poboček.Czech Republic map
Schránka zobrazující umístění kanceláří