Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Shoda a Integrita

Školení v oblasti Integrity

Integrita je středem morálky a etiky naší společnosti. Usilujeme o to, abychom vyhověli přísným etickým normám a ujistili se, že je naše činnost po celém světě prováděna v souladu s mezinárodně uznávanými osvědčenými postupy. Na pomoc k dosažení tohoto cíle jsme vytvořili program souladu, který vychází z našeho Kodexu četnosti.

Je osobní odpovědností každého zaměstnance SGS přečíst a pochopit Kodex a zavázat se k dodržování jeho zásady. Zaměstnanci jsou povinni účastnit se každoročního školení v oblasti integrity. Noví zaměstnanci musí absolvovat E-learningový program, který vychází z Kodexu Integrity společnosti SGS.

Každoroční povinné školení

Abychom napomohli našim zaměstnancům začlenit naše hodnoty a zásady do jejich každodenní práce, zavedli jsme dva povinné školicí programy. Náš každoroční školicí program v oblasti integrity obsahuje lekce vedené instruktorem, které zavádějí a rozšiřují na náš Kodex Integrity. Toto školení pro nás představuje velmi pozitivní a produktivní způsob, jak šířit naše hodnoty a podněcovat zaměstnance k tomu, aby v každodenních situacích sdíleli svoje zkušenosti a řešení. Každoroční konání tohoto vzdělávacího programu osvěžuje vědomosti našich zaměstnanců, motivuje je a zajišťuje, že náš Kodex Integrity zůstává ve středu služby, kterou nabízíme po celém světě. Záznam o účasti každého zaměstnance na školení je uchováván, abychom zajistili, že toto podstatné školení absolvují všichni zaměstnanci.

Vedoucí pracovníci a manažeři naší společnosti absolvují podrobnější školení určené pro jejich pracovní zařazení, které zahrnuje plánování situací, které mohou nastat v jejich specifické pracovní i lokální oblasti působnosti.

E-learning

Náš interaktivní e-learningový program poskytuje zaměstnancům komplexní porozumění zásad a hodnot Kodexu integrity a ukazuje jim, jak je začlenit do jejich každodenních obchodních činností. Všichni zaměstnanci společnosti SGS na celém světě mají povinnost v době zaučování absolvovat toto školení, které je k dispozici v mnoha jazycích. Poté, co byl novým zaměstnancům předložen Kodex, musí úspěšně projít testem a poté dostanou certifikáty o absolvování.

Porušení Kodexu

Jestliže chcete oznámit podezření na porušení Kodexu, můžete zavolat na linku podpory v oblasti Integrity, podat písemnou zprávu online nebo poslat oznámení faxem, e-mailem  nebo poštou.
Kontaktní

SGS CZECH REPUBLIC S.R.O.

  • K Hájům 1233/2
    Praha, 155 00
    Česká republika
  • t   +420 234 708 111
  • f   +420 234 708 100
  • e   Napište nám e-mail

E-odběr

Zaregistrujte se pro odběr publikací společnosti SGS a bulletinů ze svého regionu i celého světa.

Adresář kanceláří

Kanceláře a laboratoře společnosti SGS naleznete po celém světě díky mapovému vyhledávači našich poboček.Czech Republic map
Schránka zobrazující umístění kanceláří