Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

O společnosti SGS

Odbornost

Naše společnost poskytuje po celém světě nezávislé služby, které mění životy lidí. Naši mezinárodní odborníci vám pomohou vyvíjet činnost účinněji a udržitelněji prostřednictvím optimalizace procesů, zvýšením kvality a produktivity, snižováním rizika, ověřováním shody a rychlejším vstupem na trh. Naše základní služby zahrnují všechna odvětví průmyslu a dotýkají se výrobků a služeb, které každodenně využívají spotřebitelé po celém světě.


 • Průmyslová odvětví
 • Zemědělství a potravinářský průmysl

  Pro svou dlouhou cestu z pole až na talíř vyžaduje zemědělské zboží pozornost, sledování a integritu. Nabízíme kompletní rozsah služeb dodavatelského řetězce, který omezuje riziko, zajišťuje kvalitu a zlepšuje produktivitu. Pomáháme zajistit integritu potravinového řetězce dozorem zemědělských plodin, zlepšováním vývoje osiva, prováděním zkoušek zeminy a sklizně, přesuny výrobků a řízením obchodní inspekce pro vývoz a dovoz.

 • Automobilový průmysl

  Každému hráči v automobilovém průmyslu pomáháme zlepšit výkon a omezit riziko. Naše služby se soustřeďují na řešení inspekcí v oblasti designu, konstrukce a provozu motorových vozidel po celém světě. Vlády, výrobci a finanční či pojišťovací společnosti, stejně jako spotřebitelé, spoléhají na naše nezávislá, přesná a bezpečná řešení pro redukci škod a zvýšení automobilové bezpečnosti.

 • Chemický průmysl

  Jelikož používání chemikálií ve spotřebních výrobcích se stále zvyšuje, jsou zdravotní rizika, zvláště u výrobků pro děti, stálým středem zájmu. Pomáháme vám zmírnit vaše starosti nabídkou laboratorních služeb pro zkoušky bezpečnosti vašeho zboží a pro pomoc při kontrole užívání chemikálií podle úrovní tolerance platných pro vaše průmyslové odvětví.

 • Stavebnictví

  Za každým inženýrským projektem je idea, projektování a stavební projekt. Když se projekt vytváří, můžeme pomoci uskutečňovat plány tak, aby procesy probíhaly efektivně, aby byla staveniště bezpečná, a aby se používaly spolehlivé materiály.

 • Spotřební zboží a maloobchod

  Od textilu po spotřebiče, nábytek, potraviny a elektroniku, náš kompletní sortiment služeb podporuje kvalitu, shodu a bezpečnost spotřebních výrobků napříč globálními dodavatelskými řetězci. Zajišťujeme, aby v procesu od konceptu vašeho výrobku až po jeho dodánína trh nebyl přehlédnut žádný důležitý detail.

 • Energetika

  Naše služby v oblasti energetiky se soustřeďují na dva klíčové prvky: splnění požadavků průmyslu na obnovitelné zdroje energie a technologie umožňující uchovávání a přenos energie ze zdrojů jako vítr, slunce a příliv; dále modernizace konvenčních elektráren a nové stavby vyhovující přísným předpisům. Naše odborné znalosti v oboru vám zajistí, aby byla splněna veškerá nařízení.V každé fázi je brána v úvahu i bezpečnost a omezen dopad na životní prostředí.

 • Finanční služby

  Nabízíme nezávislé poradenství pro řadu oborů vztahujících se k financování projektů a pomáháme tak organizacím zajistit, aby se rozhodly správně ohledně půjček, řízení rizik, obchodu, auditu, certifikace a ověřování a školení v oblasti financí, podporovat jejich rozhodnutí projektových financí a soustředit se na udržitelnost, hodnocení a řízení sociálních a environmentálních rizik.

 • Průmyslová výroba

  Náš mezinárodní tým inženýrů podporuje prostřednictvím kreativních technických řešení integritu, bezpečnost a spolehlivost vašich aktivit, zařízení a provozů. Radíme ohledně růstové strategie a nejlepší tržní praxe pro průmyslovou výrobu a obchod, provádíme zkoušky a posuzování shody, abychom zajistili, že procesy a projekty vyhovují všem kvalitativním a výkonovým požadavkům, a abychom minimalizovali dopad průmyslu na životní prostředí.

 • Vědy o živých organizmech

  Naše služby v oblasti věd o živých organizmech (Lifesciences) poskytují možnosti analytických, bioanalytických a klinických provozních zkoušek zároveň s řízením procesů.To umožňuje, aby se léčivadostala k těm, kdo je potřebují, rychle, s minimálními náklady a maximální bezpečností. Jsme partnery pro farmaceutická, biofarmaceutická, biotechnologická či zdravotní zařízení, a pro obory týkající se zdravotní péče.Všem poskytujeme široký sortiment důležitých služeb.

 • Logistika

  Pomáháme vám nalézt inovativní řešení napomáhající rozvoji a růstu vašeho podnikání tím, že nacházíme cesty, jak vaši práci zefektivnit. Naši odborníci prověřují činnost provázaných procesů, které hrají důležitou roli ve výrobě vašeho produktu. Použitím různých nástrojů a technologií vám můžeme pomoci zefektivnit vaše činnosti a zvýšit provozní výkonnostpodpořenou specializovanými logistickými radami.

 • Těžba

  Naše odbornost v těžbě nás řadí do popředí v oboru. Ať potřebujete technickou radu ohledně postupů výroby oceli, strategické partnerství v obchodování s uhlím a koksem, nebo návod na omezení rizika, maximalizaci zisků nebo zlepšení efektivity v těžbě nebo dobývání vzácných či základních kovů, jsme připraveni poskytnout mezinárodní službu.

 • Petrochemie

  Naše technologie, přístup založený na znalostech a zaměření na kvalitu a bezpečnost, nám dovolují poskytovat inovativní řešení pro každou část ropného a plynárenského průmyslu. Naše služby pro sektor průzkumu a produkce i pro sektor zpracování, prodeje a distribuce, obohacují každou fázi řetězce a mají vliv na všechno od dopravy paliva a topných výrobků po plastické hmoty, hnojiva a farmaka. Naše rostoucí celosvětová síť kanceláří a laboratoří nabízí nezávislé služby zaměřené na potřeby spotřebitele a na poskytování konkurenční výhody.

 • Veřejný sektor

  Naše portfolio inovativních služeb pro vlády, mezinárodní instituce a partnerské organizace ve veřejném i privátním sektoru zahrnuje množství rozmanitých řešení založených na ověřování a technologii. Posuzujeme shodu se zákonnými požadavky, posilujeme vládní zisky, usnadňujeme obchod, podporujeme výkonnost a propagujeme správné řízení zároveň s udržitelným rozvojem.

 • Témata
 • Životní prostředí

  Abychom vám pomohli posílit vaši dobrou pověst v oblasti životního prostředí, řídit riziko a zvýšit efektivitu podnikání, náš mezinárodní tým odborníků nabízí vedení ve všem od shody s ekologickými nařízeními až po posuzování ekologického chování. Podporujeme vás analýzami moderních laboratoří, činností znalých konzultantů a komplexním sortimentem specializovaných služeb v oblasti životního prostředí a změn klimatu.

 • Ochrana zdraví a bezpečnost

  Děláme vaše pracovní prostředí tak bezpečné, jak je to možné, pečlivým posuzováním rizik a vykonáváním preventivních opatření. Kvůli řadě mezinárodních norem zajišťujeme, aby organizace měly na místě účinné systémy ochrany zdraví a bezpečnosti při práci pro ochranu pracovníků, a tím budovat důvěru spotřebitelů a posílit tak svou pověst.

 • Řízení rizik

  Důkladné procesy řízení rizik jsou podstatné pro posuzování a snižování rizik spojených s vaším odvětvím. Naše specializované týmy pro řízení rizik a laboratoře působí po celém světě a pokrývají širokou škálu odvětví. Identifikujeme a kvantifikujeme specifická rizika a rozhodujeme o tom, jak je v budoucnu řídit a snižovat.

 • Udržitelnost

  Pomáháme organizacím zajistit, aby ony a jejich partneři měly na místě účinné a řiditelné procesy a systémy, jež budou ve shodě s požadavky zainteresovaných osob ohledně kvality, ochrany zdraví a bezpečnosti, řízení v oblasti životního prostředí, podnikové sociální odpovědnosti a dalších oblastí udržitelného rozvoje.

 • Obchod

  Řízení rizik spojených s obchodem a financováním obchodu je komplexní proces, který vyžaduje praktické, objektivní plánování. Naše celosvětová síť expertů zkoumá všechny aspekty obchodní činnosti, aby v zájmu úspěchu obchodních transakcí hodnotila související rizika, nabízela nestranné objektivní rady a napomáhala vám zmírňovat rizika a minimalizovat právní odpovědnost.

 • Školící kurzy a semináře

  Naše školící a rozvojová řešení jsou navržena tak, aby pomáhala organizacím a jednotlivcům zlepšovat osobní schopnosti a dovednosti - jádro toho, jak umožnit rozvoj udržitelného podnikání a konkurenční výhodu.
Kontaktní

SGS CZECH REPUBLIC S.R.O.

 • K Hájům 1233/2
  Praha, 155 00
  Česká republika
 • t   +420 234 708 111
 • f   +420 234 708 100
 • e   Napište nám e-mail

E-odběr

Zaregistrujte se pro odběr publikací společnosti SGS a bulletinů ze svého regionu i celého světa.

Adresář kanceláří

Kanceláře a laboratoře společnosti SGS naleznete po celém světě díky mapovému vyhledávači našich poboček.Czech Republic map
Schránka zobrazující umístění kanceláří